Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

IEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai,  sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036 /1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

 

Es  (aprīlis-maijs)

Mērķis – sniegt skolēnam zināšanas un veidot praktiskās iemaņas adaptācijas procesa apzināšanai un pilnveidošanai: sadarbība ar grupas dalībniekiem saskarsmes māku pilnveidošanā un lēmuma pieņemšanā.

Maijs

  1. Grupas darba procesu vadīšana, saskarsmes māku pilnveidošana.
  2. Es un grupa. Kolāžas veidošana.
  3. Nodarbības dabā.
  4. Ekskursija.
  5. Svinīga apliecību izsniegšana.  

Ruta Trakima

pedagogs-atbalsta pasākumu programmas realizētājs