Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Kontakti

 

 KONTAKTI

Direktore  Daina Lapkovska, tālrunis 26360862 e-pasts: daina.lapkovska@bauska.lv

Lietvede Ligita Jukšinska, tālrunis  63928936 mob. 27738700 e-pasts:  mezotne.skola@bauska.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Švecs, tālrunis 29634720 e-pasts: janis.svecs@inbox.lv 

 

 REKVIZĪTI

Mežotnes sākumskola

Reģ. Nr. 90000056817

Adrese: Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts

              Bauskas novads, Lv - 3918

Banka: A/S SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV74UNLA0050019580812 

Ziedojumu konts  

Banka: A/S SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV09UNLA0050019581012