Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Skolotāji

SkolotājiDaina Lapkovska
 
Direktore no 2001.gada.

Beigusi Liepājas pedagoģisko augstskolu kā matemātikas skolotāja. Skolā strādā no 1980.gada.

 
Ruta Trakima
Beigusi Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu kā sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja pamatskolā. Sertifikāts ar tiesībām srādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām.  Skolā strādā no 1987.gada.
Māca vizuālo mākslu, audzina 2. klasi.
 
Lilita Iļjina

Beigusi Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu kā psiholoģijas pasniedzēja, sākumskolas skolotāja. Skolā strādā no 1985.gada. Audzina 3. klasi. 

 
 
Elga Ziediņa
 
Beigusi Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu kā sākumskolas, latviešu valodas un literatūras  skolotāja. Liepājas Augstskolas svešvalodu fakultāti. Sertifikāts ar tiesībām strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām.  Māca angļu valodu sākumskolā. Māca tautas dejas.
Skolā strādā no 1991.gada.
Audzina 1. klasi.
 
Inga Šteinharde
 
Beigusi Latvijas Universitāti kā pirmsskolas skolotāja. 
Pirmsskolas grupā "Rūķītis" strādā no 2017.gada. 
Māca 2-4gadniekus

 Gita Lazdiņa

 Mācās Latvijas Universitātē par sākumskolas un pirmskolas skolotāju. Skolā strādā no 2018.gada. Māca 2-4gadniekus.

Teiksma Ģirkale


Beigusi Daugavpils Universitāti kā pirmsskolas skolotāja. Skolā strādā no 2010.gada. Logopēde.

 

Dagnija Černaja

Beigusi Daugavpils Pedagoģisko Universitāti kā informātikas, mājturības un matemātikas skolotāja. Skolā strādā no 2010.gada. Māca mājturību meitenēm,matemātiku, informātiku sākumskolā. 

Liene Novicka 

 Beigusi RPIVA kā sākumskolas un pirmsskolas skolotāja. Skolā strādā no 2012.gada. Māca 5.-6.gadniekus.

Lauris Krasņikovs 

  Skolā strādā no 2019. gada. Māca mūziku pirmsskolā un 1.- 6. klasei. Vada skolas ansambli. 

 

 

Gita Graudiņa

Beigusi Latvija Universitāti 2008. gadā kā bakalaurs pedagoģijā un 2013. gadā kā vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja. Skolā strādā no 2013. gada. Audzina 4.un 5. klasi. Māca latviešu valodu un literatūru, vada teātra pulciņu, ir skolas bibliotekāre.

Mārtiņš Rūgums  Mācās.  Skolā strādā no 2017.gada. Māca sportu.  
Alfrēds Kudžs   Beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitāti kā mājturības un mājsaimniecības skolotājs. Skolā strādā no 2017.gada. Māca mājturību un tehnoloģijas zēniem.