Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Darbinieki

Darbinieki

Jānis Švecs

 
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis.Strādā no 2004.gada.
 
Ligita Jukšinska

Lietvede. Strādā no 2018.gada.

 
Aīda Bulle
 
Apkopēja. Strādā no 1992.gada

Marina Sokolova

 
Apkopēja; Strādā no 2007. gada.

Daina Vulfa

Dienas apkopēja. Strādā no 2012. gada.
Sandra Haritone
 
 
Pirmsskolas pedagoga palīgs pirmsskolas grupā "Rūķītis";Strādā no 1991. gada.

Aija Maskaļune

 
Pirmsskolas pedagoga palīgs. Strādā no 2020. gada.                                                      
Rita Griba
Medmāsa. Strādā no 2017. gada.
Lauris Krasņikovs
Sociālais pedagogs. Strādā no 2019. gada.
Konstantīns Jefremovs
Remontstrādnieks. Strādā no 2013.gada.