Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Pagarinātās dienas grupas darbības kārtība

Mežotnē, 16.10.2009.

Pagarinātās dienas grupas darbības kārtība.

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 1. panta 9. punktu,

Mežotnes pamatskolas nolikumu.

Mežotnē

  1. Pagarinātās dienas grupas darba grafiks mācību dienā tiek veidots saistībā ar mācību stundu laikiem.
  2. Pagarinātas dienas grupas darba laikā kopā ar izglītojamiem ir pagarinātās dienas grupas pedagogs.
  3. Pagarinātās dienas grupas pedagogs ir atbildīgs par izglītojamo drošību pagarinātās dienas grupas laikā.
  4. Pagarinātās dienas grupas pedagogs sniedz atbalstu izglītojamiem, konsultē mācībās, mājas darbu izpildē.
  5. Pagarinātās dienas grupas laikā izglītojamiem tiek organizēta atpūta – pastaigas, rotaļas, galda spēles utt.
  6. Pagarinātās dienas grupas laikā izglītojamais var apmeklēt skolas bibliotēku, informācijas kabinetu, skolā organizētos pulciņus un sporta nodarbības. Šajā laikā par izglītojamo atbild attiecīgo nodarbību vadītāji.
  7. Izglītojamais var izvēlēties ēst skolā piedāvāto launagu vai paēst individuāli.
  8. Pagarinātās dienas grupas laikā pedagogs drīkst iziet no klases telpas launagā, uz bibliotēku. Izglītojamos tad  pieskata blakus esošās pagarinātās dienas grupas pedagogs.
  9. Izglītojamais no pagarinātās dienas grupas var aiziet ātrāk, ja viņam atnāk pretī kāds no radiniekiem vai arī uzrāda vecāku parakstītu zīmi.
  10. Pagarinātās dienas grupas izglītojamais ziņo skolas vadībai un izglītojamo vecākiem, ja izglītojamais pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus.

Mežotnes pamatskolas direktore:                                               (D.Lapkovska)