Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Mēs lepojamies

     

    Paldies! 

3.-6.klases t.deju kolektīvam "Rakari" par piedalīšanos Bauskas novada t.deju kolektīvu skatē.

Paldies  skolotājai Elgai Ziediņai par ieguldīto darbu.

 

Lepojamies

ar mūsu skolas 4.klases skolnieci Esteri Graudiņu, kura piedalījās Bauskas un Rundāles novadu runas konkursā un saņēma II pakāpes diplomu.

Paldies

skolotājai Gitai Graudiņai par ieguldīto darbu Esteres sagatavošanā runas konkursam.