Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

„Rūķītis”2-4g.                       Vineta Sirba                                    t. 28264804

5g. -6g.                                   Mārīte Grosa                                  t. 29592770

1.klase                                   Raisa  Nikadona                             t. 29975991

2.klase                                   Agnese Apsīte                               t. 28139289   

3.klase                                   Olga Rence                                    t. 29826322  

4.klase                                   Elīna Nagliša                                  t. 26679948  

5.klase                                   Inese Ivanova                                 t. 25932316  

6.klase                                  Zane Leijere                                     t. 26083824    Padomes pr-ja

7.klase                                  Inga Šteinharde                               t. 26373963     

9.klase                                  Iveta Novorucka                              t. 28895443   

 

Skolēni                                 Ērika Pažemecka                             t. 26924402

                                           

 

Skolotāji                             Dagnija Černaja                                t. 22083580     Padomes sekretāre

                                             Liene Novicka                                   t. 29444014

                                             Ruta Trakima                                     t. 26310692

                                             Gita Graudiņa                                    t. 26812823     Padomes pr-ja vietn.  

Darbinieki                           Daina Vulfa                                         t. 27598229

                    

                    

Administrācija                   Daina Lapkovska                               t.26360862