Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Par mums

Par mums

 
Mežotnes pamatskola - vietējas pašvaldības iestāde. Tās darbība pamatojas uz intelektuālo brīvību un demokrātiju, aktīvu skolas sadarbību ar vecākiem. Skolas struktūru veido - pirmsskola, sākumskola un pamatskola.
Vīzija - Ceļš uz kvalitatīvas, mūsdienīgas, humānas izglītības skolu, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, līdzatbildīgu skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību.
 
Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Skola īsteno:
  • Pamatizglītības  programmu (21011111),
  • Pirmsskolas izglītības programmu (01011111),
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (2105811)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)